EpiPen®/EpiPen® JR. Demonstrationsvideo

EpiPen®/EpiPen® JR. Demonstrationsvideo


7 min 12 sek

Loading the player...

Checklista för förskrivning av EpiPen®/EpiPen® JR. >>

Riskhanteringsmaterial, EpiPen&EpiPen Jr., bruksanvisning, v. 3.0, Mars 2021
Godkänd av Fimea 2.3.2021.

Bär alltid med dig två EpiPen®

Bär alltid med dig två EpiPen®/EpiPen® Jr. Om symtomen inte har förbättrats inom 5-15 minuter kan en andra injektion ges. Varje EpiPen®/EpiPen® Jr. kan bara användas en gång.


Köp EpiPen®övningspenna

Med en EpiPen® övningspenna kan du öva trygg användning av EpiPen®. Du kan köpä en övningspenna på apoteket.