Känn igen symptomen

I skolan:

  • Berätta barnets lärare, handledare och skolpersonalen, att barnet har allergier och hur de ska behandlas.
  • Leverera barnets behandligsplan av anafylaxi till skolan.
  • Prata om barnets allergier och möjliga matalternativ med kökspersonalen i skolan.
  • Kontakta barnets lärare och se till, att andra barn i skolan inte delar sin mat med ditt barn. Alla lärare i skolan bör veta om EpiPen® och kunna använda den.

Diskutera med ditt barn

  • Se till, att ditt barn förstår, vad som kan orsaka en anafylaktisk reaktion och hur man känner igen symtomen på anafylaxi.
  • När tidiga tecken på allergisk reaktion uppstår, barnet ska uppmärksamma läraren på det så fort som möjligt, oberoende av vad annat pågår samtidigt.
  • Förklara, att barnet inte smakar på rätter, som erbjuds av andra barn. Berätta, hurdana rätter kan orsaka allvarliga symtomer.
  • Kontrollera, att barnet vet var han/hon har sin EpiPen®.

Hur man behandlar anafylaxi >>

Mod. n. Lieberman P et al. J Allergy Immunol 2010 126: 477-80

Köp EpiPen®övningspenna

Med en EpiPen® övningspenna kan du öva trygg användning av EpiPen®. Du kan köpä en övningspenna på apoteket.