Vanliga allergener som utlöser en anafylaktisk reaktion

Vanliga allergener som utlöser en anafylaktisk reaktion

Mat

Mat

Till exempel jordnötter, hasselnötter, pekannötter, ägg, soja, fisk, skaldjur, vete, mjölk. >30% av alla allvarliga anafylaktiska reaktioner utlöses av mat-allergener.

Insektsstick eller -bett

Insektsstick eller -bett

Till exempel bi, geting, bålgeting, humla. Gäller >3% av den vuxna befolkningen och 1% av alla barn.

Medicin

Medicin

Till exempel antibiotika, bedövningsmedel, smärtstillande

Latex

Latex

Till exempel skyddshandskar, plåster, kondomer

Fysisk stress

Fysisk stress (t.ex. träning)

Mycket ovanligt. Förekommer mestadels i kombination med andra faktorer

Idiopatisk anafylaxi

Idiopatisk anafylaxi

Okänd orsak

EpiPen® med på resor

Kom ihåg när du reser med EpiPen®, att du ska:

  • behålla autoinjektorn i ytterkartongen och förvara den vid högst 25° C
  • inte exponera EpiPen® för extrem värme, kyla eller ljus
  • inte frysa din EpiPen® eller behålla den i kylskåpet

Känn igen symptomen >>

Mod. n. Lieberman P et al. J Allergy Immunol 2010 126: 477-80

Köp EpiPen®övningspenna

Med en EpiPen® övningspenna kan du öva trygg användning av EpiPen®. Du kan köpä en övningspenna på apoteket.