Hur man använder EpiPen®/EpiPen® Jr

Hur man använder EpiPen®/EpiPen® Jr


Ta EpiPen®/EpiPen® Jr. ur skyddsfodralet.

Ligg ner med benen högt för att behålla blodcirkulationen eller sitt upp om du har andningssvårigheter.

Tartu kiinni EpiPen

Fatta EpiPen®/EpiPen® Jr. i den hand du normalt skriver med, tummen skall vara närmast den blå säkerhetshylsan. Handen ska omsluta pennan. Ta bort den blå säkerhetshylsan. Kom ihåg: Blått mot himlen, orange mot låret.

Håll EpiPen®/EpiPen® Jr. på ett avstånd av ca 10 cm från lårets yttersida. Den orange änden ska peka mot yttersidan av låret.

Stöt EpiPen®/EpiPen® Jr. i rät vinkel (90 graders vinkel) mot lårets yttersida. Håll kvar pennan stadigt i 5 sekunder.

EpiPen®/EpiPen® Jr. skall därefter tas bort och kasseras på ett säkert sätt. Det orange nålskyddet förlängs och täcker över nålen.

Massera injektionsstället försiktigt i 10 sekunder. Ring 112, begär ambulans och uppge "anafylaxi".

Förbli liggande eller sittande och se till att du har någon som stannar hos dig tills du har bedömts av en läkare.

Medvetslösa patienter ska placeras i framstupa sidoläge.

Du kan se instruktionsfilmen on EpiPen® här.

Bär alltid med dig två EpiPen®/EpiPen® Jr. Om symtomen inte har förbättrats inom 5-15 minuter kan en andra injektion ges. Varje EpiPen®/EpiPen® Jr. kan bara användas en gång.

Förklara för andra att du löper risk för en anafylaktisk reaktion och vad du är allergisk mot. Lär familj, vänner, lärare och kollegor hur man känner igen symptomen på anafylaxi och vad man ska göra i händelse av en reaktion. Se till att de vet var du har din EpiPen®/ EpiPen® Jr. och hur man använder den.

Om du använder en EpiPen® övningspenna, se till att förvara den aktiva pennan och övningspennan på separata platser för att inte blanda ihop dem i en nödsituation.


Vanligt förekommande frågor angående EpiPen®/EpiPen® JR. >>

Riskhanteringsmaterial, EpiPen&EpiPen Jr., bruksanvisning, v. 3.0, Mars 2021
Godkänd av Fimea 2.3.2021.

Bär alltid med dig två EpiPen®

Bär alltid med dig två EpiPen®/EpiPen® Jr. Om symtomen inte har förbättrats inom 5-15 minuter kan en andra injektion ges. Varje EpiPen®/EpiPen® Jr. kan bara användas en gång.


Köp EpiPen®övningspenna

Med en EpiPen® övningspenna kan du öva trygg användning av EpiPen®. Du kan köpä en övningspenna på apoteket.