Vad är anafylaxi?

Vad är anafylaxi?

Anafylaxi är ett allvarligt tillstånd och en potentiellt livshotande typ av allergisk reaktion.

Symtomen kan uppkomma inom sekunder eller minuter efter kontakt med ämnet du är allergisk emot. Ämnet du är allergisk mot kallas allergen.

Anafylaxi är resultatet av att immunförsvaret överreagerar på ett ofarligt ämne, som t.ex. olika typer av mat. Kroppen reagerar genom att frisätta olika substanser för att försvara sig själv. Denna reaktion kan resultera i livshotande symtom.

Vanliga allergener som utlöser en anafylaktisk reaktion >>

Mod. n. Lieberman P et al. J Allergy Immunol 2010 126: 477-80


Köp EpiPen®övningspenna

Med en EpiPen® övningspenna kan du öva trygg användning av EpiPen®. Du kan köpä en övningspenna på apoteket.