Vad är EpiPen®/EpiPen® JR. adrenalin autoinjektor?

Vad är EpiPen®/EpiPen® JR. adrenalin autoinjektor?

EpiPen®/EpiPen® Jr. är en förfylld engångspenna för automatisk injektion av adrenalin i händelse av en allvarlig allergisk reaktion.


EpiPen®/EpiPen® Jr. autoinjektor är avsedd att användas av patienten för injicering av en standard-dos adrenalin i låret vid en livshotande anafylaktisk reaktion. Varje EpiPen®/EpiPen® Jr. kan bara användas en gång.

Egenskaper hos EpiPen®/EpiPen® Jr.Hur man använder EpiPen®/EpiPen® JR. >>

Riskhanteringsmaterial, EpiPen&EpiPen Jr., bruksanvisning, v. 3.0, Mars 2021
Godkänd av Fimea 2.3.2021


Bär alltid med dig två EpiPen®

Bär alltid med dig två EpiPen®/EpiPen® Jr. Om symtomen inte har förbättrats inom 5-15 minuter kan en andra injektion ges. Varje EpiPen®/EpiPen® Jr. kan bara användas en gång.


Köp EpiPen®övningspenna

Med en EpiPen® övningspenna kan du öva trygg användning av EpiPen®. Du kan köpä en övningspenna på apoteket.