Checklista för förskrivning av EpiPen®/EpiPen® JR.

Checklista för förskrivning av EpiPen®/EpiPen® JR.


Öppna pdf-filen i ett nytt fönster här >>


Hemsida >>

Riskhanteringsmaterial, EpiPen&EpiPen Jr., checklista för förskrivining v. 3.0, Mars 2021
Godkänd av Fimea 2.3.2021

Bär alltid med dig två EpiPen®

Bär alltid med dig två EpiPen®/EpiPen® Jr. Om symtomen inte har förbättrats inom 5-15 minuter kan en andra injektion ges. Varje EpiPen®/EpiPen® Jr. kan bara användas en gång.


Köp EpiPen®övningspenna

Med en EpiPen® övningspenna kan du öva trygg användning av EpiPen®. Du kan köpä en övningspenna på apoteket.